Σελίδες

18.1.13

meta_press

[media log]

διευκρινίσεις:
1. Η εφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ κυκλοφορεί έντυπα και καθημερινά. Οι συνδρομητές της έχουν δικαίωμα επιλογής έντυπης ή ηλεκτρονικής μορφής (.pdf). Όσοι επιλέξουν το δεύτερο τρόπο πληρώνουν μικρότερη συνδρομή.
2. Η εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ διαθέτει ηλεκτρονική σελίδα επίσης.
3. Πολλά από τα καθημερινά φύλλα ονομάζουν εβδομαδιαία φύλλα τους που φέρουν τον τίτλο: "...της Δευτέρας"