Σελίδες

8.11.14

η χελώνα, ο Βαγγέλης κι ο Ισπανός

Τα νέα έφτασαν στην πόλη. Χαρά μας να σας τα ανακοινώσουμε. ΔΙΑΒΑΣΤΕ!
Για τους δύσπιστους, υπάρχει κι αυτό.
Ε, μα!

6.11.14

από_φράσ_η_σε_φάση

[λεζάντα:]
ΑΠΟΦΡΑΣ ΗΛΙΚΙΑ / ο άγνωστος πεζογράφος / Γεώργιος Βαλταδώρος / στα τριάντα τρία του χρόνια δεν μπόρεσε / ν' αντέξει την τέχνη του / καθώς ο Ιησούς την καρδιά του / γι' αυτό τρόμαξε / και αποφάσισε να γυρίσει ξανά / στην Καρδίτσα του / τη φορά αυτή νεκρός / και βέβαιος σας ποιητής / που κατέληξε σε ένα στίχο / και πια δεν τον αλλάζει (Βαγγέλης Κάσσος, Αδιαπέραστο Φως, Ινδικτος 2004)