Σελίδες

26.8.08

οι Μούσες μας

ΑΝΘΡΑΚΑΣ
Σχεδόν φόντο που κανείς μας δεν τις δίνει σημασία. Οι Μούσες της πλατείας. Πόσες είναι και πώς τις λένε; Πώς βρέθηκαν εκεί; Ποια η ιστορία τους;

ΥΔΡΟΓΟΝΟ
Διαβάστε την ξεχωριστή ιστορία τους και προσέξτε ειδικά το σημείο που αναφέρεται στην "Καλλιόπη" κι ίσως να είναι αυτή που είναι απέναντι από το ΠΑΛΑΣ.

ΤΡΙΑ
Γιατί δε γίνεται μια προσπάθεια να συμπληρωθούν οι υπόλοιπες Μούσες από έναν άλλο γλύπτη ή γλύπτες, ως συνομιλία με το παρελθόν;

Δεν υπάρχουν σχόλια: